Interbud-Lublin walczy o przetrwanie - PropertyNews.pl

Interbud-Lublin walczy o przetrwaniePropertyNews.plFirma Interbud-Lublin w ci?gu pierwszego pó?rocza zmniejszy?a koszty dzia?alno?ci o 20 proc. do poziomu 500 tys. z?otych. Najwi?kszym ci?ciom poddane zosta?y koszty zarz?du i zatrudnienia. Ponadto firma rozpocz??a realizacj? nowych projektów ...LIRE L'ARTICLE ORIGINAL SUR propertynews.pl

LIRE

Vous souhaitez investir dans l'immobilier et défiscaliser !

Vérifier votre éligibilité

SIMULATION PINEL