Jak w szko?ach lecz? z?by uczniom? Lublin jest pod tym wzgl?dem ... - Dziennik Wschodni

Dziennik WschodniJak w szko?ach lecz? z?by uczniom? Lublin jest pod tym wzgl?dem ...Dziennik WschodniPieni?dze na leczenie z?bów uczniom wyk?ada te? lubelski ratusz. ? Rocznie miasto przeznacza na to oko?o pó? miliona z?otych ? podkre?la Katarzyna Durakiewicz, rzecznik delegatury NIK w Lublinie. I dodaje: Gmina Lublin jest pod tym wzgl?dem wyj?tkiem.et plus encore »LIRE L'ARTICLE ORIGINAL SUR dziennikwschodni.pl

LIRE

Vous souhaitez investir dans l'immobilier et défiscaliser !

Vérifier votre éligibilité

SIMULATION PINEL